Circulär Ekonomi / Infotheek
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 Summa: 0:-
SwedishDutchNorwegianDanishFinnishEnglish

Infotheek och den Cirkulära Ekonomin

Sedan starten 1992 har Infotheek etablerat sig som en av Europas största IT-leverantörer, samt en av de främsta förespråkarna för Cirkulär IT. Infotheek har alltid erkänt vikten i att nyttja planetens resurser på ett hållbart sätt, och vi ser det som en ständig självklarhet att värna om vår Jord för framtida generationer. På Infotheek ser vi det som vårt uppdrag är att främja, accelerera och möjliggöra övergången till Cirkulär Ekonomi. Vårt mål är att vara och förbli det främsta cirkulära IT-bolaget i Europa – och se till att fler följer vårt exempel

Vad innebär Cirkulär Ekonomi?

Cirkulär Ekonomi är ett resurseffektivt alternativ till den traditionella linjära slit-och-släng-ekonomin. Den separerar beroendeförhållandet som traditionellt har funnits mellan tillväxt och nyttjande av Jordens ändliga tillgångar. Målet med Cirkulär Ekonomi är att åstadkomma ökad tillväxt och värde med hjälp av färre resurser.

Infotheeks cirkulära produkt- och tjänsteportfölj

Infotheek har ett omfattande cirkulärt produkt- och tjänsteutbud, som till exempel lång- och korttidshyra, IT som tjänst, leasing, restlagerförsäljning, IT-återköp och Approved Selection. Genom att välja Infotheeks cirkulära modell gör du ett medvetet val att bidra till en positiv utveckling av Ekonomin, Samhället, Innovation och Miljön. Exempel: Genom att förlänga användandet av en befintlig produkt minskar ni den vattenåtgång och förorening som det hade inneburit att istället producera en ny produkt.

Handla RÄTT

Vi på Infotheek vill uttrycka vårt stöd och vår uppskattning till de individer och organisationer som stöttar och utvecklar den Cirkulära Ekonomin, och som bidrar till Infotheeks cirkulära värdekedja: Ekonomi, Samhälle, Innovation och Miljö. Beslutet som tas i syfte att förbättra framtiden för och på vår planet kan enkelt beskrivas som RÄTT. Med att göra RÄTT menar vi personer och organisationer som genom cirkulärt agerande bidrar till att Cirkulär Ekonomi tar större plats i dagens samhälle, såväl offentligt som privat.

Vår Cirkulära Inköpspolicy

I syfte att främja, säkra och utbilda om Cirkulära Inköp och den förlängda livscykeln har Infotheek utvecklat ”Handla RÄTT: Cirkulär Inköpspolicy”. Detta är en strukturerad process vars syfte är att vägleda vid inköp av cirkulära varor och tjänster. Om du vill veta mer om Infotheek, om Cirkulär Ekonomi och Cirkulär IT, så tveka inte att kontakta oss.

Handla RÄTT, handla cirkulärt!